Αγγλικός Όρος
semi-affix
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ημιπρόσφυμα (το)

feedback