Αγγλικός Όρος
acceleration
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
επιτάχυνση (η)
Πηγή
Crystal (2003)

feedback