Αγγλικός Όρος
s-command
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
s-δομική επιβολή (η)

feedback