Αγγλικός Όρος
school dictionaries
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
Xydopoulos (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
σχολικά λεξικά
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback