Αγγλικός Όρος
scholastic grammarians
Πηγή
Lyons (1968)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
σχολαστικοί γραμματικοί
Πηγή
Lyons (2002)

feedback