Αγγλικός Όρος
schematic systems
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Evans (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
περιγραμμικά/σχηματικά συστήματα (τα)

feedback