Αγγλικός Όρος
schematic categories
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Evans (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
περιγραμμικές/σχηματικές κατηγορίες (οι)

feedback