Αγγλικός Όρος
schematic
Πηγή
Evans (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
περιγραμμικός-ή-ό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback