Αγγλικός Όρος
scanning
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Richards et al. (1985)
Evans (2007)
Hartmann & James (2002)
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
σάρωση (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback