Αγγλικός Όρος
scalogram
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κλιμακόγραμμα (το)
Πηγή
https://www.itia.ntua.gr/el/docinfo/1751/

feedback