Αγγλικός Όρος
scaling factor
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συντελεστής κλίμακας
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback