Αγγλικός Όρος
scaled projection algorithm
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αλγόριθμος κλιμακωτής προβολής
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback