Αγγλικός Όρος
scale and category model
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συστηματοδομικό μοντέλο (το)

feedback