Αγγλικός Όρος
scale
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κλίμακα (η)

feedback