Αγγλικός Όρος
scalar verb
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κλιμακωτό ρήμα (το)

feedback