Αγγλικός Όρος
scalar particle
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κλιμακωτό μόριο (το)

feedback