Αγγλικός Όρος
scalar implicature
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Yule (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κλιμακωτό υπονόημα
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback