Αγγλικός Όρος
scalar expressions
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εκφράσεις διαβάθμισης
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback