Αγγλικός Όρος
scala vestibuli
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αιθουσαία κοιλότητα
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback