Αγγλικός Όρος
saying
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παροιμία (η), απόφθεγμα (το), ρητό (το)
Πηγή
Glosbe (https://el.glosbe.com/en/el/saying)

feedback