Αγγλικός Όρος
save the appearances
Πηγή
E. K. Brown, R. E. Asher, J. M. Y. Simpson (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
σεβασμός των φαινομένων

feedback