Αγγλικός Όρος
Savant
Πηγή
Fromkin (2011)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ιδιοφυής (μικρόνους)

feedback