Αγγλικός Όρος
Savannah Bantu
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Μπαντού της Σαβάνας (η)

feedback