Αγγλικός Όρος
Saussurean
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
σοσιρικός-ή-ό, Σοσίρ(Saussure)(του)

feedback