Αγγλικός Όρος
saturation
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Κορεσμός (ο)

feedback