Αγγλικός Όρος
satellite phoneme
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δορυφορικό φώνημα (το)

feedback