Αγγλικός Όρος
satellite
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δορυφόρος (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback