Αγγλικός Όρος
sap
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ΥΔΠ (Yποκείμενο Δράστης Πάσχων)

feedback