Αγγλικός Όρος
Sandhi
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγές
Trask (1993)
Carr (2008)
Hartmann & James (2002)
Ladefoged (2007)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Σάντι
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback