Αγγλικός Όρος
sanction
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Evans (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
επικύρωση (η)
Πηγή
Glosbe (https://el.glosbe.com/en/el/sanction)

feedback