Αγγλικός Όρος
sampler
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δειγματολήπτης
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback