Αγγλικός Όρος
sample rate
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρυθμός δειγματοληψίας
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback