Αγγλικός Όρος
salient acoustic event
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
προεξέχων ακουστικό γεγονός
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback