Αγγλικός Όρος
salience
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Richards et al. (1985)
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
διαθεσιμότητα
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback