Αγγλικός Όρος
sagittal function
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τοξοειδής συνάρτηση
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback