Αγγλικός Όρος
sacred vocabulary
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ιερό λεξιλόγιο (το)

feedback