Αγγλικός Όρος
Saarbrücken Corpus of Spoken English (ScoSE)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Κόρπους Προφορικής Αγγλικής του Σααρμπρύκεν (το)

feedback