Αγγλικός Όρος
RTN
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ΕΓΔΜ
Όρος
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback