Αγγλικός Όρος
r'sounds
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φθόγγοι "ρ" (οι), ρωτικά (τα)

feedback