Αγγλικός Όρος
R-expression, referring-expression / referential expression
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Στοιχείο ανεξάρτητης αναφοράς (η)
Πηγή
Θεοφανοπούλου-Κοντού (2002)

feedback