Αγγλικός Όρος
R-expression
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
στοιχείο ανεξάρτητης αναφοράς
Πηγή
Θεοφανοπούλου-Κοντού (2002)

feedback