Αγγλικός Όρος
a-umlaut
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
α με διαλυτικά μεταφωνίας (το)
Πηγή
https://el.glosbe.com/de/el/Umlaut

feedback