Αγγλικός Όρος
recording of data
Πηγή
Dragoş Iliescu (2017)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγγραφή δεδομένων
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback