Αγγλικός Όρος
recording data
Πηγή
Anne O'Keeffe, ‎Michael McCarthy (2010)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγγραφή δεδομένων (η)
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback