Αγγλικός Όρος
r-colouring
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Χρωματισμός του «ρ» (ο)

feedback