Αγγλικός Όρος
radiation
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ακτινοβολία
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback