Αγγλικός Όρος
race and language
Πηγή
Lyons (1968)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φυλή και γλώσσα
Πηγή
Lyons (2002)

feedback