Αγγλικός Όρος
attribute
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
επίθετο (το)
Πηγές
ΛΚΝ
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
ιδιότητα (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback