Αγγλικός Όρος
psychological subject
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ψυχολογικό υποκείμενο (το)
Πηγή
Lyons (2002)

feedback