Αγγλικός Όρος
psychological reality
Πηγές
Trask (1993)
Carr (2008)
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ψυχολογική πραγματικότητα (η)

feedback